Trädgårdsdesign, Trädgårdsarkitektur, allé, bullerplanteringNär ett nytt bygglov för en torkanläggning skulle gå igenom ville de boende runt omkring ha något som trollade bort de stora väggarna och minskade buller något. Väl utvalda växter för att minimera skötsel och få plats utan att störa fordon krävdes samt en kulle med planteringar och träd för att minska grannens utblick mot fabriken och buller.