Trädgårdsdesign, Trädgårdsarkitektur, Garden design, Många sittplatser

Önskemålen var att få en lummig och inbjudande plats med många möjligheter till små sittplatser men också när man är många. Lekfull rumslighet men också öppenhet för möjligheten till lek och bus.

Trädgårdsdesign, Trädgårdsarkitektur, Innergård, Bostadsförening