Trädgårdsdesign, snabba skissen, Trädgårdsarkitektur, dammEn större damm med springbrunn blev önskemålet i en Snabba Skissen-design. Formen på häckarna fanns men inget innehåll. Det skulle vara lummigt och spännande men inga jätteträd som skuggade ut dammen.