Trädgårdsdesign, Trädgårdsarkitektur, Köksträdgård, Utekök

Här bestod trädgården av enbart gräsmatta. En önskan om att kunna odla, spela kubb och ha utehäng blev startskottet till en ny trädgårdsplan. Trädgården delades av en häck upp i tre rum, odling, kubbplan och grillyta/häng.

Träd och större buskar skapar ett tak och lummighet, häckarna bildar avgränsningar och perenner och gräs skapar lummighet, färg och årstidsväxlingar. Odlingens form blev strikt kantig, kubbplanens form fyrkantig och utehänget betydligt mer mjukare i formen.