Trädgårdsdesign, Trädgårdsarkitektur, Trädgårdsentré, planteringStora tunga växter täckte entrén på den lilla radhuset så man inte hittade in. Efter en rejäl upprensning och ny design blev entrén tydlig och välkomnande.

Trädgårdsdesign, trädgårdsentré, entréträdgård, Trädgårdsarkitektur

För stora växter till ett litet hus.

Vart ska man gå?

Dold och mörk entré.

Efterbilder: Ljusare markmaterial lyfter en mörk och liten entré. Den mörka cypressen ersattes med luftigare perenner, gräs och lökar. En tydlig gång från gatan ger en tydlig entré även för besökare. Växtvalet är anpassat efter huset storlek och karaktär och växterna efter årstider och ståndort.

Trädgårdsarkitektur, Trädgårdsdesign, Ny entré, Entréträdgård