Trädgårdsdesign, Trädgårdsarkitektur, Rumslighet, Grön gestaltning

En alltför öppen trädgård där en ny parkeringsyta skulle byggas. En lummig trädgård med olika rum skapades med hjälp av den nya parkeringsytan. Nya former gav en intressant och inbjudande trädgård som med hjälp av olika växter gav en intressant årstidsväxling och ett mysigt rum utomhus att vistas i hela året.