Trädgårdsdesign, Trädgårdsarkitektur, Formgivning, Pergola

En stor trädgård utan så mycket form. Gräsytorna var alldeles för dominanta och tomma. Träd för att markera ingången. En fotbollsyta skapades med inramande häckar. Ett litet orangeri med uteplats och grillyta för att fånga upp kvällssolen på bästa sätt placerades längs den uppväxta häcken för att få lä.

Närmare huset skapades en busk- och perenn-yta med en pergola för att få upp höjd och klätterväxter. Träd och buskar skapar olika höjd och ger en årstidsväxling samtidigt som de är rumsbildare. Nu skapas flera olika sittplatser där man kan njuta av trädgården på flera sätt.