Designpaket

Att ta hjälp med den övergripande planeringen av både formgivning och växtlighet är en bra idé. Då kan man över tid jobba efter en plan, köpa växter som trivs och utvecklas  i trädgården och på sikt få en trädgård man älskar att vara i. Det är också en bra investering eftersom fastighetens värde stiger.

Vi erbjuder designpaket anpassade efter era förutsättningar, behov och önskemål. Alla Designpaket utgår från ett initialt möte hemma i er trädgård och därefter skickas en offert på det designpaket ni har önskat. 

Ser fram emot att höra av er!
Vid resor över 3 mil tillkommer reseersättning samt milersättning.


Grund Gestaltning 

En bra start för den som behöver hjälp med formgivning och rumsligheten, men själva vill fortsätta projektet. Vi erbjuder här en skiss i lämplig skala (A3) där enstaka karaktärsväxter anpassade för er trädgård namnges. Skiss och material presenteras vid ett andra möte. 3D illustration ingår.

Pris ca 18 000-25 000 kr


Detaljerad Design

Det här designpaketet passar dig som vill ha en mer detaljerad plan att kunna följa. Vi erbjuder en mer detaljerad skalenlig ritning i lämplig skala (A3) där växter och material är mönsteranpassade för att underlätta vid beställning och anläggning. En växtförteckning presenteras med namn och bild för att ge en bra uppfattning om växternas karaktär och årstidsväxlingar. Därefter överlämnas och presenteras Ritningen och det tillhörande materialet vid ett andra möte.

Pris ca 25 000- 30 000 kr


Fullständig Formgivning

Detta skräddarsydda designpaket passar dig som är ute efter en färdig lösning för att anlägga din trädgård eller när du ska anlita en anläggare. Paketet är helt anpassat efter era behov och kan utöver fullständiga ritningar och illustrationer till exempel innehålla allt från Växtlistor med kvalitet och mängdangivelser, detaljritningar, belysningsplaner, planteringsplan och skötselplan m.m. Vi kan också vara projektledare för din trädgårdsanläggning. Då samordnar vi anläggare, snickare, elektriker m.m. till ditt projekt.

Offertpris efter sammanställt innehåll.


Tilläggstjänster

Planteringsplan – Som tillägg till designpaketen kan ni välja en Planteringsplan. Denna tekniska ritning tydliggör var varje växt i trädgården ska planteras. En utförlig växtförteckning bifogas med antal, storlek och kvalitet. Oumbärlig vid extern anläggning eller där ni gör anläggningen i trädgården själva. Pris ca 4000 – 8000 kr

Skötselplan – Beskrivning av hur den färdiga trädgården ska skötas för bästa utveckling och etablering men också hållbarhet över tid. Pris ca 1500 – 2500 kr

Ljusplan – En plan över trädgårdens ljuspunkter, armaturer och kabeldragning av 12-voltssystem. Lätt att själv installera. Pris ca 2000 – 3000 kr

Uppmätning av tomt – Behövs ibland när tomtkarta inte finns eller inte stämmer med verkligheten.

Växtinköp & plantering – Beställning och leverans av växterna till er trädgård samt plantering vid leverans. 450 kr/timme (obs! exklusive moms), (562,5 kr inklusive moms)

RUT-avdrag på 50% av arbetskostnaden godkänns av Skatteverket och enbart på skötsel av trädgården.