T som i Trädgård ska jobba för:

  • att alltid jobba med hållbarhet över tid i alla projekt
  • att arbeta med så lokala produkter, material och växter som möjligt, i förhållande till kundens geografiska läge för att undvika miljöbelastande transporter
  • att  i största möjliga utsträckning använda naturliga produkter
  • att inte använda växter som kommer ifrån hotade arter eller invasiva arter.
  • att  återanvändning och återvinning ska göras i så stor utsträckning som möjligt
  • att pappersanvändningen ska dras ner till ett minimum, fakturor och liknande kommer att med kundens medgivande att skickas via mail
  • att energiförbrukning minimeras genom att använda energisnåla maskiner och att inga maskiner används i onödan
  • att låta miljöarbetet bli en naturlig del av det dagliga arbetet.